INSTAGRAM ALBANIA
Shihë dhe shpërndaje atë që ndodh nëpër botë, drejt tani! ✖️

Wonderful place. #xhamia#pashes#tetova#albania#beautiful#allah#mosque#wonderful ✖️#facebook: InstagramAlbania

Wonderful place. #xhamia#pashes#tetova#albania#beautiful#allah#mosque#wonderful ✖️#facebook: InstagramAlbania

  • 2 Anmerkungen
  • Vor 4 Monaten
  • Mai 27, 2014